WebHosting a VPS servery

Často kladené otázky na provoz webhostingu, VPS serverů a dalších hostingových služeb. Pokud zde nenaleznete odpověď na vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat.

1 - Hosting - Jak probíha objednání a zřízení hostingu

Hosting můžete objednat skrze webové rozhraní http://beroun.ws:8080 nebo skrze email info@mydreams.cz.

 1. Po dokončení objednávky obdržíte fakturu za objednaný produkt.
 2. Jakmile přijmeme vaši platbu obdržíte přístupové udaje do rozhraní s přednastavenou kapacitou pro weby.
 3. V tento okamžik si můžete zřídit hosting na jakoukoliv doménu.

Postup vytvoření samotného hostingu:

 • Horní menu "Stránky" -> Vytvoříte hosting

Pole:
IP adresa: vyberte nabízenou IP adresu
Doména: vložte vaši doménu bez www. Např. mydomain.cz
Disková kvóta: Zvolte velikost prostoru na FTP 1-10000 MB
*Ostatní pole můžete ponechat v defaultním nastavení

 

 • Leve menu "FTP uživatel" -> Vytvoříte přístup na FTP

Pole:
Webová stránka: vyberete název domény
Uživatelské jméno: zvolte login na FTP
Heslo: zvolte heslo složené z písmen a číslic
*Ostatní pole můžete ponechat v defaultním nastavení

 

 • Leve menu "Databáze" -> Vytvoříte přístupy do databáze

Pole:
Název databáze: Zvolte název databáze
Uživatel databáze: Zvolte login do databáze, může být stejný jako název databáze
Heslo databáze: zvolte heslo složené z písmen a číslic
Znaková sada: Zvolte znakovou sadu databáze. Pokud nevíte, zvolte UTF-8

 

Potřebujete-li pomoc s vytvořením hostingu pod vašim účtem, neváhejte nás kontaktovat.

2 - Hosting - Statistiky hostingu?

Hosting využívá statistik AWStats. Statistiky i přihlašovací údaje k nim lze vytvořit pod administrací hostingu.

3 - Hosting - PHPinfo?

PHPinfo hlavního hostingového serveru naleznete na http://beroun.ws/phpinfo/

4 - Hosting - Povolení zobrazování chyb

Nastavení je možné skrze .htaccess
Vytvořte v adresáři webu soubor .htaccess do kterého zapište např.:

php_flag display_errors on
php_flag html_errors on

Říkáte tím serveru, že má zobrazit všechny chyby ve vašich skriptech. Toto nastaveni se považuje za bezpečnostní problém, proto nastavte výchozí hodnoty po odladění webu.

5 - Hosting - Vlastní chybové zprávy

Nastavení je možné skrze .htaccess
Vytvořte v adresáři webu soubor .htaccess do kterého zapište např.:

ErrorDocument 403     /chyba/403.html
ErrorDocument 404     /chyba/404.html
ErrorDocument 500     /chyba/500.html
ErrorDocument 502     /chyba/502.html
ErrorDocument 503     /chyba/503.html

Říkáte tím serveru, že chybovou stránku webu nalezne v adresáři /chyba.

Seznam chybových kódů:

300 – Multiple Choices – Více možností
301 – Moved permanently – Přesměrování
302 – Moved temporarily – Dočasné přesměrování
303 – See Other – Je možné najít pod jinými URL
304 – Not modified – Nezměněno
305 – Use Proxy – Použijte proxy server
307 – Temporary Redirect – Dočasně přesměrováno

400 – Bad request – Chybný požadavek
401 – Unauthorized – Neautorizovaný přístup
402 – Payement Required
403 – Forbidden – Přístup zakázán
404 – Not found – Soubor nenalezen
405 – Method Not Allowed – Nepovolená metoda
406 – Not Acceptable – Neakceptovatelný požadavek
407 – Proxy Authentication Required – Požadovaná proxy autentifikace
408 – Request Timeout – Vypršení doby požadavku
409 – Conflict – Konflikt
410 – Gone
411 – Lenght Required
412 – Precondition Failed
413 – Request-url Entity Too Large
414 – Request-url Too Long
415 – Unsupported Media Type – nepodporovaný typ média
416 – Requested Range Not Satisfiable
417 – Expectation Failed

500 – Internal server error – Vnitřní chyba na serveru
501 – Not implemented – Neimplementováno
502 – Bad gateway – Špatná brána(proxy)
503 – Service unavailable – Služba není dostupná
504 – Gateway Timeout – Doba průchodu bránou vypršela
505 – HTTP Version Not Supported – Nepodporovaná verze HTTP

6 - Hosting - Kam nahrát stránky?

Po přihlášení na FTP nahrajte váš web do adresáře

/web

Zobrazuje-li se Vám i po nahrání stránka beroun.ws, odmaže soubor /web/index.html

7 - DNS - Jak mám nastavit DNS záznam a servery na MyDreams.cz?

Hlavní webový server beroun.ws běží na IP adrese 178.238.41.70. Pokud nejste na hlavním web serveru, kontaktujte nás.
@ A 178.238.41.70
* A 178.238.41.70
MX email.beroun.ws 10
MX mail.beroun.ws 20

DNS servery:

 • ns.hlubina.com
 • ns.hlubina.org

 

Záznam @ A určuje směrování domény bez subdomén, tj http://beroun.ws

Záznam * A definuje směrování domény pro všechny subdomény, které dále nejsou definovány, tj http://www.beroun.ws, http://mail.beroun.ws, http://neco.beroun.ws

MX mail.beroun.ws 10 - je adresa mail serveru.
MX wmail.beroun.ws 20 - je adresa záložního mail serveru

8 - Domény - Registrujete domény?

Ano, domény registrujeme na přání skrze emailovou žádost.

9 - VPS - Jak se zálohují VPS servery?

Zálohování VPS se dělí na dvě skupiny:

1) VPS bez správy - Zálohování je plně v kompetenci zákazníka a Serverhosting zálohuje VPS jen pomocí IMAGE.

2) VPS se správou - Zálohování probíhá datově i přes IMAGE. Po obnovení zálohy, klient neztratí žádná své data.

10 - Hosting - Jak nastavit procházení adresáři?

Nastavení je možné skrze .htaccess
Vytvořte v adresáři webu soubor .htaccess do kterého zapište:

Options +Indexes

11 - Hosting - Jak nastavit defaultní stránky na hostingu?

Nastavení je možné skrze .htaccess
Vytvořte v adresáři webu soubor .htaccess do kterého zapište např.:

DirectoryIndex default.php index.html index.php index.htm

Říkáte tím serveru, že má nejdříve zobrazit stránku default.php, pokud ji nenalezne tak index.html a tak dál.

12 - Hosting - Co je webhosting, doména, DNS?

Doména, neboli Doménové jméno, je jednoznačné označení počítače nebo serveru připojeného do Internetu, např.: www.mydreams.cz.

DNS(Domain Name System) servery zajišťují překlad doménového jména na IP adresu serveru a obráceně.

Hosting je pronajaté místo na serveru webhostera pro vaši webovou prezentaci.

13 - Hosting - Je omezen traffic webghostingu a dotazy do mySQL?

Není, každý hosting má nastavené výkonové parametry, které lze po dohodě plynule změnit.

14 - Hosting - Může na webhostingu běžet erotický web?

Ano, může. Doporučujeme však využít adulthostingu, který je připraven na vetší zátěž.

15 - Hosting - Co když mi wehosting už nebude stačit?

Napište nám a najdeme společné řešení.

16 - Hosting - Kde naleznu rozhraní pro správu databáze?

17 - Hosting - Jaké je přihlášení do webmailu?

Webmail naleznete na adrese: http://email.beroun.ws/

Login je celá vaše emailová adresa.

Doporučujeme použít přístupy skrze poštovní protokoly:
SMTP: email.beroun.ws
POP3: email.beroun.ws
IMAP: email.beroun.ws

18 - Hosting - Jaké je nastavení pošty?

Pro přístup k poště přes protokoly SMTP/POP3/IMAP použijte adresu email.beroun.ws

Login je celá vaše emailová adresa. Lze použít i zabezpečený přístup.

19 - Hosting - Kde je přístup do administrace?

Administraci hostingu naleznete na adrese http://beroun.ws:8080/

20 - Hosting - Web se po nahrání stránek nenačítá?

 1. Hosting běží pod nástavbou suPHP, které kontroluje i správné atributy souborů. Nastavte vaše adresáře na FTP na atributy 755 a soubory na atributy 644.
 2. Hosting server nepodporuje short_open_tag. Nabízejí se dvě řešení:
 • Do .htaccess zapište php_value short_open_tag 1
 • Přepište začátek sriptů z